ΝΕΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κοινωνικές εκδηλώσεις, Διοργάνωση γάμων και βαπτίσεων

Απο το καλοκαίρι του 2011 στο κτήμα λειτουργεί κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 450 ατόμων.